För seriösa akademiska eller affärspresentationer är det viktigt att vara öppen för dina källor för faktainformation. Du bör ange citat för dina källor inom den synliga delen av din presentation. Det finns två vanliga metoder som används för att skapa citat för användning inom PowerPoint.

...

Steg 1

Använd din branschstandardstil medan du skapar citat för fotnoter, slutanmärkningar och bilder från citerade verk. Varje fält har sina egna stilkonventioner; Till exempel brukar vetenskaperna använda APA, medan advokater använder "The Bluebook". Att följa dessa stilguider är viktigt för en framgångsrik presentation.

Steg 2

Välj mellan fotnoter och slutanmärkningar. Om du har lagt märke till att andra i ditt område gynnar en framför den andra, följ deras ledning; om ingen sådan konvention finns, är det bara viktigt att vara konsekvent och använda det ena eller det andra.

Steg 3

Sätt i en textruta (Infoga> Textruta) längst ner på en bild för att skapa fotnotciteringar. Länka information (till exempel en bokcitation eller en URL) till texten i din presentation med en symbol (Infoga> Symbol) eller nummer (t.ex. [1.]), se till att symbolen eller numret matchar citatet i textrutan .

Steg 4

Skapa en bild i slutet av presentationen för slutanteckningar. Märk bilden "Anteckningar" och länka citeringsinformationen till din kroppstext via siffror, som är lättare att organisera i slutanmärkningar än symboler.

Steg 5

Skapa en arbetsciterad bild som den sista bilden i din presentation. Oavsett om du har valt fotnoter eller slutanmärkningar, inkludera alltid en lista med minst de viktigaste källorna för din presentation. Du kan lämna den här bilden när du börjar diskutera din presentation med publiken, vilket lämnar det (korrekta) intrycket att din presentation har varit väl undersökt.