XML står för Extensible Markup Language. Denna form av datorprogrammering transporterar och lagrar data som en textfil men visar den inte. För att informationen ska visas måste XML fungera tillsammans med ett annat språk som PHP, JavaScript eller HTML. Data som lagras i en trädstruktur använder element designade och namngivna av personen som skriver dokumentet. Att skriva data till en XML-fil är en enkel process som nästan vem som helst kan behärska med lite övning.

Koda

Steg 1

Öppna en textredigerare. För att skriva XML-dokument kan du använda en vanlig textredigerare som Anteckningar. Klicka på knappen "Start" längst ner på skrivbordet. Välj "Alla program" och sedan "Tillbehör". Klicka på "Notepad" för att öppna programmet.

Steg 2

Gör din förklaring högst upp på sidan. En XML-deklaration ger programmet som kör dina sidinstruktioner. En standarddeklaration börjar med

Deklarationen ska alltid vara den första raden i alla XML-dokument.

Steg 3

Ställ in din trädstruktur med ett rotelement och barnelement. Trädstrukturen är hjärtat i XML-språket. Ett rotelement är den första raden i ditt träd och det definierar eller namnger dataströmmen du skriver. Till exempel kanske du vill namnge kategorin för en produkt som musik som ditt rotelement. För att göra detta skulle din första rad vara.

Steg 4

Kontrollera ditt träd för eventuella fel, till exempel saknade taggar. Kom ihåg att alla element måste ha en avslutande tagg.

Steg 5

Spara din fil i XML-format med .xml som tillägg. I de flesta program betyder det att du klickar på "File" som finns i programmenyn längst upp på skärmen. Välj "Fil" och sedan "Spara som." Skriv in ett namn på filen och avsluta den med .xml. Dokumentet sparas på din hårddisk som en XML-fil. Till exempel kan en musikkatalog skapad i XML vara "music.xml."