Även om mänskligheten ännu inte har byggt en robot som kan föra en konversation med en människa, vet vi alla hur en robots röst låter som: tinny, droning, med mer än en antydning av mekanisk surr i bakgrunden. Med hjälp av den öppna ljudredigeraren Audacity är det enkelt att skapa ett inspelat exempelljud som en robot.

...

Steg 1

Spela in eller öppna röstprovet du vill ändra.

Steg 2

Välj det avsnitt av inspelningen du vill ändra genom att klicka och dra längs spårfönstret.

Steg 3

Välj "Fördröj" i effektsfönstret.

Steg 4

Ställ reglaget "Förfall" till cirka 10. Denna inställning avgör hur snabbt ekon i rösten kommer att sjunka i volym. En lägre inställning kommer att resultera i ett kortare, mer surrande eko, medan en högre inställning blir mer vagt och dimmigt.

Steg 5

Ställ in fördröjningen till nära den lägsta inställningen, helst 0,01. Detta kommer att få ekon att överlappa varandra mycket nära, vilket orsakar en mycket komprimerad uppsättning av ekon.

Steg 6

Ändra antalet ekon till ett värde mellan 20 och 50. Fler ekon ger en hårdare surr till din robotröst.

Steg 7

Klicka på "Okej." Lyssna på ditt prov.

Steg 8

Håll ner "Ctrl + R" för att applicera filtret igen. Du kommer förmodligen att behöva upprepa detta steg minst ett dussin gånger för att få din röst tillräckligt robotic.