BlueJ, en integrerad utvecklingsplattform för kodning, redigering, sammanställning och körning av Java-baserade program, kan användas för att skapa grafiska designprogram, spelprogram och animationer. För dessa program behöver du ofta ta med bilder. Använd BlueJ för att skapa JAVA-program som automatiskt ritar bilder eller importerar bilder från jpeg- och gif-filer. För nybörjare är det relativt lätt att veta hur man sätter bilder med JAVA: s grafikklasser. Med dessa klasser kan du lägga till anpassade bilder av enkla objekt i BlueJ med bara några koder.

...

Steg 1

Starta BlueJ-programmet. Klicka på alternativet "Nytt projekt" från "Projekt" -menyn. Spara projektet som en mapp med namnet "put-bilder" i dialogrutan "spara" som visas.

Steg 2

Klicka på knappen "Ny klass". Skriv in namnet "Draw_Picture" för klassnamnet i dialogrutan som visas. Klicka på "OK."

Steg 3

Dubbelklicka på ikonen "Draw_Picture" för att öppna textredigeraren för att skriva koden för klassen "Draw_Picture." Skriv JAVA-koden som importerar de nödvändiga JAVA-grafikklasserna för att arbeta med grafiska objekt, klassen för javax-svängning och klassen java awt (Abstract Web Toolbox).

import javax.swing .; importera java.awt .;

Steg 4

Skriv in koden som börjar vid nästa rad i textredigeraren för att förklara en klass med namnet "Frame" som utvidgar JPanel-klassen, en underklass av swingklassen. Använd JFrame-metoden i svingklassen för att skapa en Jframe-behållare med namnet "ram" som kommer att användas för att rita eller placera bilder i. Ställ in breddargumentet på 640 pixlar och höjdargumentet till 480 pixlar för JFrame-behållaren med metoden "setSize".

public class Frame förlänger JPanel {

public Frame () {JFrame frame = new JFrame (); frame.add (detta); frame.setSize (640, 480); frame.setVisible (true); }

Steg 5

Skriv in koden från nästa rad i textredigeraren som kommer att göra en bild av en rektangel i "ramen" som skapats med färgmetoden. Ställ in x-positionsparametern till 100 pixlar och y-positionsargumentet till 100 pixlar i metoden "drawRect" för att placera det övre vänstra hörnet av en rektangel. Ställ in det rektangulära breddargumentet till 200 pixlar och det rektangulära höjdargumentet till 200 pixlar för rektangelns gränser (drawRect-metoden). Ställ in egenskapen "Color.BLACK" i metoden setColor för att ställa in färgen på rektangelns kant på svart.

public void paint (Grafik g) {g2.setColor (Color.BLACK); g2.drawRect (100.100.200.200); }

Skriv in den stängande krullningsfästet för att stänga ramklasskoden.

}

Steg 6

Klicka på knappen "Ny klass". Skriv in namnet "main_program" för klassnamnet i dialogrutan som visas. Klicka på "OK."

Steg 7

Dubbelklicka på ikonen "main_program" för att öppna textredigeraren för att skriva koden för klassen "main_program". Skriv in JAVA-koden som instanserar klassen main_program. Skapa ett ramobjekt med namnet "drawFrame" från ramklassen med kommandot "nytt"

public class main_program {public static void main (String [] args) {Frame drawFrame = new Frame (); }

}

Steg 8

Klicka på knappen "Kompilera". Klicka på "Stäng" -knappen. Högerklicka på ikonen "main_program" och välj alternativet "void main (String [] args)" i menyn som visas. Observera att en rektangel har ritats på en vit skärm med en svart kant.