Undertexter är textdisplayen som motsvarar dialogen i ett film- eller tv-program. Om du vill visa undertexter på en TV ansluten till en skålenätmottagare aktiverar du den stängda bildtexten via huvudmenyn. Undertexter är en form av bildtexter. Om funktionen för stängning av bildtexter är påslagen för mottagaren för disknätverk och TV: n, och om programmet du tittar på har stängt bildtexter tillgängligt, kommer undertexter att visas på TV-skärmen.

Äldre kvinna som använder fjärrkontrollen medan du kopplar av på fåtöljen hemma

Steg 1

Slå på TV- och skålenätmottagaren.

Steg 2

Rikta fjärrkontrollen för skålenätverket mot mottagaren. Tryck på "Meny" för att visa huvudmenyn.

Steg 3

Använd fjärrkontrollens piltangenter för att markera "Inställningar" och tryck sedan på "Välj".

Steg 4

Välj menyalternativet "Closed Caption" och sedan alternativet "Caption On / Off". Välj "CC är på" för att visa undertexterna.

Steg 5

Välj "Klar" för att stänga menyskärmen.

Steg 6

Se din TV: s bruksanvisning för att lära dig hur du aktiverar den stängda bildtexten via TV-menyn. Även om Dish Network-mottagarens slutna bildtexter är påslagen visas inte undertexter om TV: ns funktion för stängning av textning är inaktiverad.