En ZIP-fil låter dig krympa eller komprimera storleken på filer och mappar som annars tar mer utrymme på hårddisken än du skulle vilja. ZIP-filer är användbara för att överföra data till flyttbara media, t.ex. flash-enheter, skicka stora filer till andra eller helt enkelt lagra stora datafiler på din dator. Både Windows- och Mac-operativsystem innehåller inbyggda system som låter dig skapa ZIP-filer i bara några få steg. Dessutom placerar båda systemen en liten blixtlåsbild på filer som är komprimerade och zippade.

Man som använder bärbar datordatoren i hans hemmakontor

Zippa filer automatiskt (Windows XP, Vista, 7 och Mac OS)

Steg 1

Identifiera de filer och objekt som du vill placera i en ZIP-fil. Öppna den katalog eller mapp där filerna finns på din dator.

Steg 2

Välj objekt (er). Klicka en gång på varje fil för att markera och markera den. Tryck och håll ner "Ctrl" -knappen på tangentbordet om du väljer flera objekt. När det gäller Mac-operativsystem, tryck och håll ned "Skift" -tangentknappen för att välja flera objekt.

Steg 3

Högerklicka på en av de markerade filerna för att visa popup-menyn. Skjut musen ner till menyn "Skicka till" och klicka på mappalternativet "komprimerad" eller "zippat". Om du klickar på det här alternativet överförs automatiskt de filerna du valde till en ZIP-fil.

I ett Mac OS trycker du på "Kontroll" -knappen och klickar en gång på den eller de valda filerna för att visa popup-menyn. Klicka på alternativet "Skapa arkiv" för att skapa ZIP-filen.

Steg 4

Byt namn på ZIP-filen till ett lämpligt filnamn. Om du använder Windows XP, högerklicka på ZIP-filen för att visa popup-menyn. Välj alternativet "byta namn" längst ner på menyn. Skriv önskat namn och tryck på "Enter". För Windows 7 och Vista skriver du bara det önskade namnet efter att ha zippat filerna eftersom ZIP-mappens namn redan har valts; tryck på "Enter" när du är klar med att skriva.

I Mac-system klickar du en gång på ZIP-filen för att markera och välja den. Tryck på "Retur" för att markera mappnamnet. Skriv önskat namn och tryck på "Return" igen.

Manuell överföring av ZIP-mappobjekt (Windows XP, Vista och 7)

Steg 1

Skapa en ZIP-fil på skrivbordet. Högerklicka var som helst på skrivbordsbakgrunden och klicka på "Nytt". Klicka på mappalternativet "komprimerad" eller "zippat" i den här menyn. Byt namn på ZIP-mappen om så önskas.

Steg 2

Hitta filerna du vill placera i ZIP-mappen. Öppna varje katalog eller mapp där filerna finns. Klicka på knappen "Återställ ner" i var och en av de mappar eller kataloger du har öppnat så att du kan se både ZIP-filen du skapade på skrivbordet och fönstret för katalogen eller mappen.

Steg 3

Överför filerna till ZIP-filen. Klicka en gång på varje fil du vill överföra för att välja och markera den. Markera flera filer genom att hålla ner "Ctrl" -knappen på tangentbordet och klicka en gång med musen på varje fil du vill välja. Klicka och dra med musen de valda filerna över zip-filen på skrivbordet. Släpp musknappen.