Med Microsoft Office Word 2013 kan du sortera text, datum, nummer och tabellinnehåll alfabetiskt. Observera att för att kunna sortera data alfabetiskt måste uppgifterna organiseras i antingen en numrerad eller punktlista eller i en tabell. Dessutom måste listan ha en enda nivå; listor med flera nivåer kan inte sorteras. Tabeller kan sorteras alfabetiskt efter kolumner, och du kan ha sortering på andra och tredje nivå. Du kan sortera kolumner som innehåller text, datum eller siffror.

3d liten person ABC

Sortera data i en lista

Steg 1

Öppna dokumentet du vill redigera i Microsoft Word 2013 och välj sedan den numrerade eller punktlista. För att skapa en lista väljer du data och klickar på ikonen "Kulor" eller "Nummerering" i avsnittgruppen på fliken Hem.

Steg 2

Klicka på "Sortera" -ikonen i styckegruppen på fliken Hem för att visa dialogrutan Sortera text.

Steg 3

Se till att alternativet "Avsnitt" är markerat i rutan "Sortera efter" och att rätt typ av data är markerad i rutan "Typ". Du kan välja att sortera data "Text", "Nummer" eller "Datum". Om din lista har en rubrikrad aktiverar du alternativet "Rubrikrad". Om det här alternativet är aktivt sorteras inte det första elementet i listan.

Steg 4

Se till att alternativet "Stigande" är valt för att sortera data alfabetiskt och klicka sedan på "OK" för att tillämpa sorteringen.

Sortera data i en tabell

Steg 1

Klicka inuti tabellen du vill sortera för att visa fliken Tabellverktyg på bandet och klicka sedan på fliken "Layout".

Steg 2

Klicka på "Sortera" -ikonen i gruppen "Data" för att visa dialogrutan Sortera. Om tabellen har en rubrikrad aktiverar du alternativet "Rubrikrad".

Steg 3

Välj den kolumn med vilken du vill sortera data från listrutan "Sortera efter" och välj sedan rätt typ av data i rutan "Typ". Du kan sortera text, siffror och datum.

Steg 4

Välj fältet som du vill sortera i listrutan "Använda". Det här alternativet är endast användbart när kolumnen som valts i rutan "Sortera efter" innehåller data som är åtskilda av tecken som kommatecken eller flikar. Klicka på "Alternativ" för att öppna dialogrutan Sorteringsalternativ och välj sedan rätt separator i avsnittet "Separera fält på". Om fälten inte är separerade med kommatecken eller flikar, klicka på "Annat" och skriv sedan tecknet i rutan. Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan Sorteringsalternativ.

Steg 5

Se till att alternativet "Stigande" är valt för att sortera data alfabetiskt. Om du vill använda en sortering på andra och tredje nivån väljer du lämpliga alternativ i rutorna i de två "Sedan av" -avsnitten. Klicka på "OK" för att sortera data i tabellen.