GIMP är ett gratisprogram för grafik och fotoredigering. GIMP använder nästan helt bitmappsbaserade bilder. Men som många bitmappsredigerare, är bokstavsformerna som produceras av textverktyget mer eller mindre vektorgrafik och finns på ett separat textlager i lagpanelen. Du kanske vill kombinera den här texten med andra designelement på ett sätt som "rasteriserar" den och förvandlar den till ett vanligt grafiskt lager.

Grafisk designer som använder den digitala minnestavlan och datorn på kontoret

Steg 1

Starta GIMP-applikationen. Välj "File" från menyn längst upp och välj "Open". I dialogrutan som visas letar du efter och öppnar en fil som innehåller ett textlager som du vill rastrera.

Steg 2

Gå till panelen "Lager" och högerklicka på textlagret. Välj "Kassera textinformation" från alternativen. Detta raderar inte texten, som du kanske tror från namnet. Istället förvandlas det till en standardgrafik genom att rasterera den.

Steg 3

Välj "File" på menyn och välj "Save".