Att rasterisera en bild betyder att dela upp den i prickar, snarare än linjer. Anledningen till att du vill göra detta är att spara upplösning; en rasteriserad bild kommer alltid att se densamma ut, oavsett hur stor eller liten den är. PDF-bilder, även om de är mycket vanliga, kanske inte skalar bra. De kanske inte heller skriver ut bra, eftersom många professionella skrivare faktiskt använder prickar för att skriva ut, och därför måste rasterisera PDF-bilden innan de skrivs ut. Dessa problem kan lösas genom att själv rastera en PDF.

Steg 1

Öppna bilden i Acrobat Pro.

Steg 2

Klicka på fliken "Avancerat" och välj "PDF Optimizer."

Steg 3

Markera rutan "Av" i de tre "Downsample" -fönstren.

Steg 4

Klicka på "Transparency" och sedan på "Flatten Transparency".

Steg 5

Flytta skjutreglaget "Vector / Raster" hela vägen till "Raster".

Steg 6

Spara den nya filen. Din PDF är nu rasteriserad.

Tips & varningar

  • Du kan bara rastrera en PDF med Adobes Acrobat Pro. Adobes gratis Acrobat Reader har inte rasteriseringsfunktioner.