Att nå en operatör på Verizon är enkelt och de tillgängliga tiderna för att nå en operatör beror på orsaken till att ringa. Om du till exempel försöker hitta kundtjänst för mobiltelefoner via Verizon, finns operatörer tillgängliga från kl. 06.00 till 23.00 varje dag, med nödstöd under de återstående timmarna. Om orsaken till att kontakta en operatör beror på telefon- eller internettjänster för bostäder är kundtjänstnumret olika och du kan vanligtvis nå en operatör 24 timmar om dygnet. För operatörstjänster när du försöker ringa ett samtal finns det två möjliga sätt att nå hjälp.

...

Steg 1

Om du ringer "00" från en hemtelefon med hjälp av en Verizon-bostelefonitjänst kommer du att kontakta en långdistansoperatör 24 timmar om dygnet. Ett alternativ är att ringa "0+", följt av riktnummer och telefonnummer för personen du försöker nå. Verizon listar fyra typer av operatörstjänster som tillhandahålls: Station till station, Person till person, Samla och Tredjepartsblind. Det finns inga extra avgifter för användning av operatörstjänster.

Steg 2

Ring "1-800-Verizon" från valfri telefon för att nå Verizons allmänna kundsupport. Ett automatiserat system kommer att leda dig till rätt avdelning, där du kommer att placeras hos en Verizon-operatör för att hjälpa till med att svara på frågor, byta tjänster eller svara på andra problem. Om problemet är med Verizon FIOS Internet eller FIOS TV, ring 1-888-881-8161. Om problemet är med Verizon höghastighetsinternet, ring 1-888-625-8111.

Steg 3

Ring "* 611" från en Verizon Wireless mobiltelefon för att nå operatörer på Verizon Wireless kundtjänst. Om problemet är mobiltelefonrelaterat är ett alternativ att ringa 1-800-922-0204 från en annan telefon för att ansluta till Verizon Wireless Customer Service men låta mobiltelefonen stängas av, på, återställas och så vid behov för att hjälpa till med problemet.