SafeLink är ett samarbete mellan den federala regeringen och TracPhone Wireless för att tillhandahålla mobiltelefoner och service till låginkomsttagare som får sociala förmåner såsom matstämplar eller välfärd. SafeLink tillhandahåller gratis mobiltelefoner och en gratis månatlig tilldelning av minuter. Detta gör att människor kan ha en telefon i nödsituationer och ger dem ett sätt att kommunicera med potentiella arbetsgivare om de söker arbete och inte har telefon hemma. För att fortsätta att delta i programmet kräver SafeLink användare att använda telefonen minst en gång var tredje dag. Om de inte gör det kommer SafeLink att inaktivera din telefon. Du kan dock kontakta SafeLink-kundservice för att återaktivera tjänsten.

Le kvinnan som hemma sitter på golvet med mobiltelefonen

Steg 1

Kontakta en SafeLink-kundtjänst på 800-977-3768.

Steg 2

Ge representanten ditt namn, ditt registreringsnummer, personnummer och födelsedatum.

Steg 3

Berätta för representanten att du vill reaktivera ditt konto. Om kontot var inaktivt under mindre än 60 dagar kommer representanten att återaktivera telefonen. Om kontot var inaktivt i mer än 60 dagar får du ett nytt telefonnummer.

Steg 4

Slå på telefonen när kundservicerepresentanten ber dig. Detta säkerställer att du får din månatliga tilldelning av gratis minuter.