Biorytmer är kroppscykler som reglerar din hälsa, känslor och intellekt. Du har tre grundläggande biorytmcykler: en 23-dagars fysisk cykel, en 28-dagars emotionell cykel och en 33-dagars intellektuell cykel. Den fysiska cykeln reglerar styrka, sexlyst, uthållighet, ämnesomsättning, initiativ och hand- och ögonkoordination. Den känslomässiga cykeln reglerar humör, nerver, tillgivenhet och kreativitet. Den intellektuella cykeln reglerar logik, resonemang, koncentration, vakenhet, känsla av riktning, avdragskraft, minne och beslutsfattande.

...

Steg 1

Hitta en biorytmkalkylator online. Du kan hitta gratis biorytmkalkylatorer på webbplatser som The Dreamtime.

Steg 2

Ange dagen, månaden och året du föddes i respektive rutor på miniräknaren.

Steg 3

Skriv in tiden för din födelse, om du vet det, för att få en mer exakt läsning.

Steg 4

Ange tidszonen för ditt födelseland om det behövs.

Steg 5

Klicka på beräkningsfliken så ser systemet ett diagram över dina biorytmcykler.

Steg 6

Se diagrammet för biorytm. De flesta kalkylatorer visar din biorytm på ett linjediagram, en del visar dig det i ett stapeldiagram. Dessa diagram visar dina biorytmer för en viss dag, en vecka, två veckor, 28 dagar eller mer. Diagrammet visar tre olika färgade linjer. Till exempel kommer en röd linje att indikera din fysiska cykel, en grön kommer att avslöja din känslomässiga cykel och en blå ger dig en helhetsbild av din intellektuella hälsa.

Steg 7

Leta upp mittpunkten på diagrammet. Om din cykel är över mittpunkten, indikerar det att du är på en positiv uppgång fysiskt, känslomässigt eller intellektuellt. Om det är på en punkt under mittpunkten, är du på en negativ nedgång.

Steg 8

Var uppmärksam på kritiska dagar. På dagar då två eller flera rader sammanfaller under mittpunktens märke, måste du ta extra hand om din kropp och känslomässiga välbefinnande, eftersom det betyder en stressande tid då du känner dig känslomässig och känslig.