När du befinner dig på en dator som används av många individer kan du se en krypterad fil. En krypterad fil är en fil som har kodats så att andra användare inte kan se eller få tillgång till innehållet. Ibland kan det vara nödvändigt att komma åt informationen om den krypterade filen, men användaren som kodade filen är inte närvarande. Med detta i åtanke finns det sätt runt krypteringen som gör att andra användare kan öppna och läsa filen.

Steg 1

Navigera till den krypterade filen du vill öppna och läsa. Högerklicka på filen för att visa valmenyn och klicka på "Egenskaper".

Steg 2

Välj "Avancerat" från egenskapsmenyn, som öppnar avsnittet "Avancerade attribut" i "Egenskaper".

Steg 3

Klicka på "Detaljer" som visar all krypteringsinformation. Välj "Lägg till." Detta öppnar ett fönster för lägg till användare.

Steg 4

Välj användaren (dig själv) för att ge åtkomst till den krypterade filen. Klicka på "OK" tills du kommer tillbaka till fönstret "Egenskaper". En gång till det här fönstret klickar du på "Använd". Detta kommer att tillämpa ändringarna. Klicka på "OK" igen för att stänga egenskaperna.

Steg 5

Dubbelklicka på den krypterade filen. Det kommer nu att öppnas.