Samhällsvetare från områden som psykologi, statsvetenskap och sociologi använder SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att analysera data de samlar in i sin forskning. De använder ofta en ANOVA (analys av variation) för att analysera data. Om uppgifterna har tre eller flera medel använder forskare Post Hoc-test för att bestämma vilka grupper som skiljer sig väsentligt från varandra. Om du till exempel har tre åldersgrupper och hittar ett betydande resultat med ANOVA, vill du veta vilka åldersgrupper som är olika.

...

ANOVA

Steg 1

Ange dina data i SPSS-programmet eller dra upp data som du redan har angett.

Steg 2

Klicka på "Statistik" högst upp på sidan och välj "Jämför medel" och sedan "Envägs ANOVA" i dialogrutan.

Steg 3

Välj din beroende variabel (till exempel utvärdering) från listan och tryck på pilknappen för att lägga den i den beroende variabelistan. Klicka på "OK."

Post Hoc-test

Steg 1

Klicka på "Post Hoc" längst ner i dialogrutan som visas med utgången från din ANOVA.

Steg 2

Klicka på ett av Post Hoc-testerna som listas under "Equal Variances Assumed", till exempel Tukey, Duncan eller Scheffe, om du antar att det finns lika varianser. Välj mer än ett test om du vill jämföra resultat. Klicka på "Fortsätt".

Steg 3

Klicka på ett av Post Hoc-testerna (som Tamhane's T2 eller Dunnett's T3) under "Lika varianter som inte antas" om det är fallet med dina uppgifter. Klicka på "Fortsätt".

Post Hoc-utgång

Steg 1

Visa Post Hoc-utgången. Rutan till vänster visar alla Post Hoc-test du valde.

Steg 2

Titta på det första testet, säger Tukey. Observera att varje nivå i den oberoende variabelen jämförs med var och en av de andra nivåerna. Säg att din oberoende variabel är åldersgrupper, med tre nivåer: 20s, 30s, 40s. Titta på kolumnen där 20-talet listas. Nästa kolumn kommer att ha 30- och 40-talet. Följ raden över till kolumnen "Sig." Sig, eller betydelse, indikerar sannolikheten för att skillnaderna beror på chansen. Denna kolumn ger dig signifikansnivån för jämförelsen mellan 20 och 30 och 20 och 40. En signifikansnivå på mindre än 0,05 indikerar att det finns färre än fem möjligheter av 100 resultatet beror på slump.

Steg 3

Titta på kolumnen där 30-talet listas. Nästa kolumn kommer att ha 20 och 40. Följ raden över till kolumnen "Sig." Den här kolumnen ger dig signifikansnivån för jämförelsen mellan 30 och 20 och 30 och 40.