Microsoft Office Word tillåter ordbehandling och redigering enkelt. Inte bara kan du mata in kopia enligt specifikationer för formatmallar, utan du kan också ändra visningen av dokumentet efter dina behov. För omarrangering av sidor är konturvyn mest användbar. Du aktiverar den när som helst under din behandling.

...

Steg 1

Skapa ett Word-dokument med hjälp av Word-rubrikstilar, som är riktlinjer för omformatformat. I Word 2003 eller tidigare kan du komma åt rubrikstilar genom att klicka på "Format" och sedan på "Stilar". Välj sedan namnet på den stil du vill använda. I Word 2007 väljer du från snabbstilargalleriet, som finns på fliken Hem.

Steg 2

Växla till dispositionsvy genom att välja "Kontur" från Visa-menyn. Indragningar och kontursymboler ska visas enligt den valda stilrubriken.

Steg 3

Välj texten som du vill använda genom att klicka på plustecknet bredvid den översta rubriken för det avsnittet. För en hel sida, välj den första rubriken som ska visas på den sidan och all text under den kommer också att väljas. För att avmarkera text, klicka på minustecknet.

Steg 4

Dra och släpp den markerade texten till en ny plats i dispositionen.

Steg 5

Se till att du sparar alla ändringar som du är nöjda med när du ordnar om sidor.