När datorns operativsystem kraschar, fryser eller visar en blå felskärm kommer du inte att kunna flytta musen eller använda tangentbordet för att stänga av datorn korrekt genom operativsystemet. Istället måste du starta om systemet manuellt. Att veta hur du startar om datorn manuellt när operativsystemet upplever ett kritiskt fel kommer att säkerställa att du inte skadar datorns strömkälla eller moderkortet.

...

Steg 1

Tryck och håll in strömbrytaren. Håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder eller tills datorn är avstängd. Datormonitoren blir svart och kan visa ett meddelande som indikerar att den inte tar emot en signal. Du kommer också att höra datorns fläkt och strömförsörjning stängas av.

Steg 2

Vänta 30 sekunder. Om du väntar minst 30 sekunder innan du startar systemet igen, kommer du att förhindra att strömförsörjningen, moderkortet och annan kritisk hårdvara håller på skador från att slå på och stänga för snabbt.

Steg 3

Tryck på strömbrytaren för att starta datorn. När datorn börjar starta bör du notera felmeddelanden eller andra konstiga meddelanden eller beteenden. Dessa kan hjälpa dig felsöka orsaken till det tidigare kritiska felet.

Steg 4

Starta om igen. När din dator har laddat alla startprogram efter den manuella omstarten, startar du om datorn igenom operativsystemet. Om du använder Windows, gör detta genom att klicka på Start-knappen för att öppna strömmenyn och välja "Starta om". Om du använder en Mac startar du om systemet genom att klicka på Apple-menyn och välja "Starta om".