Om du har en gammal bärbar dator som har sett bättre dagar kan du bygga om den som en bättre, snabbare maskin. Från att lägga till mer minne till att välja en snabbare hårddisk till att använda en bättre optisk enhet finns det många uppgraderingar du kan använda för att få din gamla bärbara dator att fungera som ny igen.

Bärbar dator

Steg 1

Stäng av din bärbara dator och koppla loss nätsladden. Vänd den bärbara datorn och skjut batteriets frigöringsspak till det olåsta läget. Ta bort batteriet och sätt det åt sidan.

Steg 2

Ta bort fästskruven från minnesplatsens lock. Bänd försiktigt locket med en liten platt skruvmejsel. Sätt i nya minnesmoduler i minnesplatserna och sätt tillbaka minnesmodulskyddet.

Steg 3

Skjut hårddiskens frigöringsspak till det olåsta läget och ta bort hårddisken. Sätt i en ny hårddisk med hög kapacitet i facket och flytta frigöringsspaken tillbaka till det låsta läget.

Steg 4

Flytta frigöringsspaken för den optiska enheten till det olåsta läget och dra ut den gamla optiska enheten. Byt ut den befintliga optiska enheten med en ny Blu-ray DVD-spelare eller DVD-brännare.

Steg 5

Sätt i återställnings-CD: n som medföljde din bärbara dator i den optiska enheten. Byt ut batteriet och anslut nätströmmen. Slå på din bärbara dator och kör återställningsprocessen för att installera om ditt operativsystem och systemprogramvara.