Termen "bandkabel" avser alla kablar med ledningar som löper parallellt i ett plant plan längs kabelns längd. Bandkablar används vanligtvis för att ansluta interna komponenter i bärbara datorer för att spara utrymme. Dessa bärbara bandkablar är vanligtvis anslutna till en komponent och ansluts till moderkortet eller andra komponenter med ett litet kontaktklämma. Dessa kan vara svåra att använda och du bör se till att inte skada de små plastkomponenterna som säkrar klämman på plats.

...

Steg 1

Rengör änden på bandkabeln för att se till att den är fri från damm och kommer att göra en ren kontakt med kontaktklämman.

Steg 2

Ta tag i kanterna på kontaktklämman och dra den försiktigt ut eller upp, beroende på typen av kontaktklämma, för att separera kontaktklämman från basen. Om du inte kan greppa anslutningsklipsens kanter, använd spetsen på den plattblada skruvmejseln för att försiktigt skjuta varje sida av klämman bort från basen. Kontaktklämman är nu öppen. Försök inte ta bort klippet helt från basen, eftersom det kommer att bryta klippet.

Steg 3

Sätt i änden på den plana bandkabeln, med den exponerade metallsidan vänd nedåt, i luckan mellan kontaktklämman och basen. Sätt i kabeln rakt och så långt in i kontaktklämman som den kan gå.

Steg 4

Håll bandkabeln på plats med ena handen och använd den andra handen för att stänga kontaktklämman genom att trycka den ner eller in mot basen. Det bör fästas på plats genom att starta kabeln.