Lägg till en personlig touch till dina e-postmeddelanden genom att skicka en röstinspelning. Det är roligt, enkelt och eliminerar besväret med att skriva ett brev. Ge det ett försök. Så här kan du spela in och skicka ett röstmeddelande via e-post.

...

Steg 1

Anslut en mikrofon till datorns mikrofoningång.

Steg 2

Navigera till "Start" -menyn och välj "Alla program", "Tillbehör" och "Ljudinspelare." Fönstret för ljudinspelaren visas. Klicka på den röda pricken och tala in i mikrofonen för att spela in ditt meddelande. När du är klar klickar du på "Sluta inspelningen." Om du vill fortsätta inspelningen klickar du på "Avbryt" i dialogrutan Spara som och klickar sedan på "Fortsätt inspelning." Fortsätt att spela in ljud och klicka sedan på "Stoppa inspelning" när du är klar.

Steg 3

Namnge din nya fil i dialogrutan som visas genom att skriva ett namn i rätt fält. Klicka på "Spara" för att spara det inspelade ljudet som en ljudfil.

Steg 4

Öppna din e-postapplikation. Klicka på "Bifoga" och bläddra sedan till din inspelade fil. Ljudfilen laddas upp till din e-post. Skriv in din e-postmottagares adress och skicka som vanligt. Ditt röstmeddelande har skickats via e-post.