Det finns två sätt att spela in dina favoritprogram från Comcast-kabel: på en fristående inspelningsenhet eller genom Comcast-kabelboxen. Det gammaldags sättet är att ansluta en videobandspelare eller DVR till din kabelbox. Utan extra utrustning och extra avgifter från Comcast är du begränsad till att bara spela in det program du tittar på. Det mer användarvänliga tillvägagångssättet är att spela in program genom din Comcast-kabelbox, som har en inbyggd DVR.

Inspelning med en videobandspelare

Steg 1

Anslut ljud-videokablarna med de gula, röda och vita spetsarna - så kallade RCA-kablar - till ljud- och videoutgången på baksidan av kabelboxen. Se till att du ansluter den gula videokontakten till den gula videoutgången och de röda och vita ljudkontakterna till den röda och vita ljudutgången på kabelboxen.

Steg 2

Anslut den andra änden av RCA-kablarna till ljud- och videoingångarna på din videobandspelare eller DVR.

Steg 3

Slå på videobandspelaren eller DVR, tv och kabelboxen.

Steg 4

Leta reda på kanalen du vill spela in på kabelboxen.

Steg 5

Ställ in din videobandspelare eller DVR för att spela in från "Aux" -ingången. Du kan göra det i din videobandspelare eller DVRs installationsmeny.

Steg 6

Sätt ett VHS-band i din videobandspelare eller skiva i din DVR och tryck på posten.

Inspelning med kabelboxen DVR

Steg 1

Hitta din Comcast-fjärrkontroll.

Steg 2

Hitta det program du vill spela in. Du kan göra det genom att trycka på "Guide" -knappen på fjärrkontrollen. Detta kommer att visa kanalguiden så att du kan söka igenom för att hitta ditt program.

Steg 3

Tryck på väljarknappen på fjärrkontrollen när du har hittat och markerat det program du vill spela in i kanalguiden. Om programmet visas just nu går kabelboxen direkt till den kanalen. För att spela in det program du tittar på nu trycker du på knappen "Spela in" på fjärrkontrollen. Om programmet är igång senare kommer en meny upp för det programmet. Bläddra till höger med din fjärrkontroll tills du är på den röda pricken. Det är rekordalternativet. Tryck på "Välj" på fjärrkontrollen.