En digital videobandspelare lagrar video på en hårddisk på liknande sätt som datorns hårddisk. Om du vill kopiera innehållet från DVR till en bärbar flash-enhet kopierar du först filen från DVR: s hårddisk till datorns hårddisk. Förfarandet kräver användning av en digital överföringslåda, av vilken det finns ett nummer som huvudsakligen är utformat för att överföra videoband till en dator - till exempel Roxio Easy VHS till DVD eller iON Audio VCR 2PC. All nödvändig programvara för datorn ingår i den digitala överföringsrutan, och processen påverkar inte DVR på något sätt.

...

Steg 1

Placera DVR bredvid datorn. Anslut den ena änden av en S-Video-kabel till S-Video-utgången på baksidan av DVR: n. Anslut S-Video-kabelns andra ände till S-Video-ingången på den digitala överföringslådan.

Steg 2

Anslut vänster och höger RCA-pluggar i ena änden av en ljudkabel till vänster och höger RCA-utgångar på baksidan av DVR. Anslut vänster och höger RCA-pluggar i den andra änden av ljudkabeln till vänster och höger RCA-ingångar på den digitala överföringslådan.

Steg 3

Anslut USB-anslutningen på den digitala överföringslådan till en USB-port på datorn. Mata ut datorns DVD-enhetens skivfack. Sätt i den digitala överföringsboxens installationsskiva.

Steg 4

Dubbelklicka på ikonen för installationsskivan när den visas på skrivbordet. Dubbelklicka på installationsprogrammet som visas inuti fönstret för installationsskivan. Följ menykommandona för att installera det digitala överföringsprogrammet på datorns hårda dyk. Mata ut skivan och starta om datorn.

Steg 5

Starta det digitala överföringsprogrammet genom att välja det på popup-menyn "Start"> "Alla applikationer". Klicka på "Nästa" -knappen på programmets huvudskärm för att gå till skärmen "Video". Markera kryssrutan "S-Video". Klicka på "Nästa" -knappen.

Steg 6

Markera kryssrutan "Stereo" på skärmen "Ljud". Klicka på knappen "Nästa". Namnge den digitala filen som kommer att göras från innehållet på DVR i kolumnen "Namn" på skärmen. Klicka på knappen "Nästa".

Steg 7

Slå på DVR: n. Tryck på "Media" -knappen på fjärrkontrollen. Välj innehåll som ska överföras till flashenheten från listan över val som visas på skärmen. Tryck på knappen "Spela" på fjärrkontrollen för att starta innehållet som spelas upp.

Steg 8

Tryck på "Spela in" -knappen på skärmen för det digitala överföringsprogrammet för att börja spela in DVR-innehållet. Tryck på "Stopp" när innehållet är slutfört. Klicka på knappen "Nästa".

Steg 9

Klicka på "Spara" på den nya skärmen. Välj "Skrivbord" från popupfönstret "Platser" som visas. Klicka på "OK" längst ner i fönstret. Avsluta programmet för digital överföring när popup-fönstret försvinner.

Steg 10

Ta bort kablarna från datorn, digital överföringsbox och DVR. Sätt i USB-kontakten på flashenheten i en USB-port på datorn. Vänta tills ikonen för flashenheten visas på skrivbordet.

Steg 11

Dra den digitala filen som gjordes från DVR: s innehåll till ikonen för flashenheten. Vänta när en framstegsfält visas för kopiering, fyller i från höger till vänster och försvinner sedan. Högerklicka på ikonen för flashenheten. Välj "Mata ut" från popup-menyn. Ta bort flashenheten från datorns USB-port.