Ett gammalt band-hjul-banddäck med ett par stereo-uttag kan anslutas till en dator eller bärbar dator för att skapa digitala kopior av de analoga tejpen på rullarna. Anslutningen tar en standard stereokabel och en Y-adapter som kondenserar de två stereosignalerna från bandspelaren till en enda stereokontakt som kan ansluta till inspelningsuttaget på PC eller laptop. Många datorer kan redan installeras med inspelningsprogramvara. Apples Garageband och Microsoft Plus! är populära programvarupaket. Gratis programvara som Audacity-programmet kan laddas ner från Internet.

...

Steg 1

Anslut de två pluggarna på ena änden av stereokabeln till vänster och höger ljudutgångar på rull-till-hjulsdäcket. Den vita kontakten ansluts till det vänstra uttaget.

Steg 2

Anslut kontakterna på motsatt ände av stereokabeln till uttagen i Y-adaptern, sätt sedan in Y-adapterkontakten i datorns Line IN (record) -uttag, antingen på baksidan av tornet på ett skrivbord eller på skrivbordet kanten på en bärbar dator.

Steg 3

Sätt upp rullen med tejpen som ska dubbleras på den vänstra spindeln på rulle-till-rullningsdäcket, tråd änden på bandet genom bandhuvuden i komponentens nedre mitt och på upptagningsrullen till höger slända. Kanten på bandet glider in i ett hack i mitten av rullen.

Steg 4

Klicka på namnet eller ikonen för inspelningsprogramvaran för att öppna programmet på datorn.

Steg 5

Vrid hjul-till-rullrattreglaget till "Spela" eller tryck på "Spela" -knappen om däcket använder pianotangentkontroller.

Steg 6

Justera ljudutgångskontrollen på bandspelaren och kontrollera nivåmätare. Mäternålarna eller LED-lamporna bör registrera en ljudnivå runt mittområdet. Denna kontroll kan också justeras under inspelning för att säkerställa att ljudnivån är konsekvent.

Steg 7

Stoppa bandet, spola tillbaka till önskat startläge och spela sedan upp bandet.

Steg 8

Klicka på "Spela in" på datorprogramvaran för att börja kopiera bandet. Övervaka ljudnivån och justera vid behov under inspelning. Klicka på "Stopp" när du är klar.

Steg 9

Klicka på "File" -knappen på programvaran för att öppna en rullgardinsmeny. Välj "Spara som" på menyn och skriv sedan ett namn på ljudinspelningen i rutan som visas. Klicka på "Spara" för att placera inspelningen på datorns hårddisk.