Om du arbetar med en Excel-fil och inte sparade den när som helst innan programmet kraschade eller om du stängde filen innan du sparat den kan du öppna den om du använder Microsoft Excel 2010. Excel kommer att spara filen tillfälligt, så du bör återställa filen så snart som möjligt. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om detta är ett alternativ, bör du alltid spara ditt arbete ofta.

...

Fil sparades aldrig

Steg 1

Öppna Excel igen.

Steg 2

Klicka på "File" i det övre vänstra hörnet på skärmen. Klicka sedan på "Senaste".

Steg 3

Välj "Återställa o sparade arbetsböcker." Detta visar en lista över alla arbetsböcker som du har arbetat med som inte sparades.

Steg 4

Välj din fil du arbetade med. Excel kommer att registrera den tid som filen senast arbetades på, så du kan berätta vilken fil som är den du vill ha om tiden är nära när du stängde Excel utan att spara eller Excel kraschade.

Steg 5

Klicka på "Öppna."

Steg 6

Klicka på "Spara som" för att spara filen. Du måste namnge filen och klicka sedan på "Spara".

Filer som tidigare sparats

Steg 1

Öppna dokumentet du arbetade på.

Steg 2

Klicka på "File" i det övre vänstra hörnet av fönstret.

Steg 3

Klicka på "Info".

Steg 4

Under versioner klickar du på versionen "(när jag stängde utan att spara)".

Steg 5

Klicka på "Återställ."