Frustration kan enkelt sättas in om du inte får åtkomst till viktig information eftersom du av misstag raderade ett e-postmeddelande. Användare av American Online (AOL) e-postklient kan dock återställa nyligen kasserade e-postmeddelanden. AOL skickar raderade meddelanden till mappen "Nyligen raderad", där de finns kvar de första 24 timmarna efter raderingen. Återställning av ett meddelande kommer att returnera det till din inkorg eller annan mapp från vilken du tidigare raderade det. Användare som vill återställa raderade e-postmeddelanden som är äldre än 24 timmar kan göra det med hjälp av programvara från tredje part.

...

Steg 1

Logga in på ditt AOL-konto.

Steg 2

Öppna mappen "Nyligen raderad", som finns på den vänstra panelen i fönstret "Mail".

Steg 3

Markera rutan bredvid meddelandet du vill återställa genom att klicka en gång inuti rutan.

Steg 4

Klicka på knappen "Återställ".

Steg 5

Skaffa dataåterställningsprogramvara om du vill återställa äldre e-postmeddelanden som inte finns i mappen "Nyligen raderad". Exempel på sådan programvara inkluderar ePreserver Recovery, Data Recovery Pro och Instant File Recovery (se resurser). Dessa och andra liknande program återställer e-postmeddelanden genom att söka igenom samlingen av tidigare öppnade e-postfiler, som din dator cachar som tillfälliga internetfiler.

Steg 6

Installera och konfigurera programvaran på din dator enligt tillverkarens anvisningar.

Steg 7

Vänta medan programvaran söker efter din dator efter cachade filer. När skanningen är klar väljer du de e-postfiler som du vill återställa.

Steg 8

Tänk på att den här metoden inte kommer att återställa meddelanden som du aldrig har öppnat eller e-postmeddelanden raderat innan de inbyggda systemlagringsfristerna. Om du vill veta mer om en viss programvaras lagringsfrist, se den medföljande handboken.