Om du skriver en lång e-post och Microsoft Outlook kraschar eller om du av misstag tar bort utkastet, behöver du inte stressa, du kan återställa filen. Microsoft Outlook är utrustat med återställningsprogramvara som låter dig få åtkomst till borttagna meddelanden och utkast, men bara om du använder det tillsammans med Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange Server är standardservern för e-postkonton som stöds av Microsoft, men den används inte tillsammans med e-postleverantörer från tredje part. Med hjälp av funktioner inbyggda i Outlook kan du återställa raderade eller förlorade objekt från Microsoft-servern, ofta i upp till 30 dagar efter att ett e-postmeddelande har gått förlorat.

...

Steg 1

Öppna Microsoft Outlook.

Steg 2

Klicka på Outlook-mappen där din förlorade fil låg. Om du skrev ett nytt meddelande klickar du på mappen "Utkast". Pågående e-postmeddelanden sparas periodvis i den här mappen.

Steg 3

Klicka på "Återställa raderade objekt." En lista över objekt som tas bort från mappen visas på skärmen, inklusive osparade utkast.

Steg 4

Klicka för att välja e-postmeddelandet du vill återställa. Du kan välja flera objekt genom att hålla knappen "Ctrl" när du klickar på objekten.

Steg 5

Klicka på "Återställ valda objekt." De förlorade e-postmeddelandena återställs till ditt Outlook-konto.