Även om Plexiglas är återvinningsbart accepterar de flesta återvinningsprogram för gator inte det från och med 2010. Vissa områden erbjuder återvinningsprogram som accepterar svåra att återvinna artiklar. Om det inte finns något sådant program i ditt område kan du kanske hitta återförsäljare som kommer att återvinna oönskade plexiglas åt dig. Plexiglas behöver inte hamna i en deponi; hjälpa till att hålla jorden grön genom att bortskaffa den ordentligt.

...

Steg 1

Sortera dina återvinningsbara delar och separera dina Plexiglas-rester.

Steg 2

Lägg dina Plexiglasavfall i en tung väska, kartong eller papperskorgen.

Steg 3

Kontakta din lokala myndighet eller avfallshanteringsbyrå för att se om de erbjuder ett speciellt återvinningsprogram som accepterar Plexiglas. Om de gör det, begär adressen till platsen där du kan släppa dina rester eller ordna en hämtning.

Steg 4

Identifiera lokala Plexiglas-återförsäljare om dina lokala myndigheter inte kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt återvinningsprogram eller anläggning. Om du inte är säker på var du ska börja börja med dina lokala leverantörer av hemförbättringar; de flesta av dessa butiker borde kunna rikta dig till en lokal plasthandlare eller distributör. Vissa butiker kan till och med ta dina skrot direkt.

Steg 5

Leverera dina oönskade plexiglasrester till återförsäljaren eller distributören för återvinning.