eHarmony är en populär online-datingtjänst som grundades 2002. Den matchar människor baserade på kompatibilitet för en långvarig relation. Kunderna till eHarmony är människor av olika etniciteter, åldrar, religiös bakgrund och politiska åsikter. Webbplatsen är verksam i länder som USA, Kanada, Australien och Storbritannien.

...

Om du vill använda eHarmony måste du skapa en profil, som kräver att du tar ett förhållande frågeformulär. Om du senast fyllde i frågeformuläret för sex månader sedan eller mer, kan du göra det igen. eHarmony rekommenderar att du gör om frågeformuläret då och då, särskilt om dina drag och personliga situation har förändrats.

Förhållande frågeformulär förändring

Steg 1

Kontakta kundtjänstteamet med din begäran via länken Hjälp i avsnittet Referenser om du är berättigad till omförfrågan om relationen.

Steg 2

När du har fått ett svar från kundtjänstteamet, schemalägg om relationen till frågeformuläret.

Steg 3

När du har fått bekräftelse från kundtjänstgruppen gör du om din personlighetsprofilfrågeformulär. Det finns tre frågor som du måste fylla i igen: "Vad du brinner mest för?" "Vad du är mest tacksam för?" och "Vad gör du i din fritid?"