Hur man minskar från laglig storlek till bokstavsstorlek på en kopiapparat. Minskningsfunktionen på fotokopimaskiner är ett praktiskt verktyg för att snabbt göra ett dokument mindre. Genom att minska en sida i lagstorlek till bokstavstorlek kan dokumentet kopieras med normalt kopieringspapper, vilket eliminerar behovet av att köpa ett separat paket med papper i laglig storlek. Dessutom kommer pappersstorleken lättare att passa i bindemedel och mappar.

Steg 1

Lyft upp kopieringslocket.

Steg 2

Placera originalet med framsidan nedåt på kopieringsglaset.

Steg 3

Kontrollera papperskällan för att se till att papperet är korrekt orienterat.

Steg 4

Hitta reduceringsknappen på kopieringsmaskinen. Detta gör att du kan justera utskriftsstorleken på din kopia. Det har vanligtvis pilar för att flytta kopieringsförhållandet upp och ner.

Steg 5

Ändra kvoten till 78 procent.

Steg 6

Tryck på kopieringsknappen för att skapa en provkopia innan du gör flera kopior.

Steg 7

Justera förhållandet upp eller ner 1 till 5 procent för att få rätt utseende för din kopia.

Steg 8

Gör så många kopior som behövs.