Dämpning är försvagningen eller minimering av kraften i termer av intensitet. Det är också namnet på ett vanligt problem som DSL-användare upplever. Dämpning av linjen inträffar när brus och störningar kommer in i DSL-överföringen och försvagar anslutningsstyrkan, vilket bromsar hastigheten på bredbandsanslutningen. Du kan utföra några kontroller och modifieringar för att minska linjedämpningen i din DSL-anslutning för att drastiskt förbättra hastigheten och kvaliteten på din internetanslutning.

...

Steg 1

Byt nätverks- och anslutningskablar som går från kabeln till modemet. Om detta löser problemet är svårigheten någonstans mellan din dator och modemhårdvaran.

Steg 2

Växla kablarna från ditt modem till huvudkällan i byggnaden du befinner dig i. Problem i strukturledningarna kan orsaka störningar i din internetanslutning och förvirra ledningarna.

Steg 3

Hitta telefonuttaget där ditt modem ansluter till telefonlinjen i din byggnad. Se till att du kontrollerar uttaget som användes för din anslutning eller att problemet inte löses.

Steg 4

Kontrollera att telefonlinjen är ansluten till en DSL / POT-splitter innan du går in i telefonuttaget. Dessa delare är små plastlådor som skiljer signalerna som innehåller data och röst som kommer genom linjen.

Steg 5

Tryck in splitteren helt om den finns eller ersätt den med en ny, fungerande. Om du inte hittar en splitter i uttaget, sätt in en innan telefonlinjen för att minska linjedämpningen.