PDF-filer är bärbara dokumentformatfiler som ursprungligen skapades av Adobe. PDF-filer ser desamma ut på alla datorer, till skillnad från webbsidor. Som standard bevarar PDF-filer så mycket bildkvalitet som möjligt. Om du till exempel konverterar en högupplöst bild till en PDF-fil förblir den PDF-filen mycket stor. Detta är avsett så att ingen kvalitet går förlorad. om du går att skriva ut PDF-filen har den samma kvalitetsnivå som originalbilden. Ofta spelar den exakta detaljerna i PDF-filmen ingen roll, men filstorleken gör det.

...

Steg 1

Öppna en terminal genom att klicka på "Program", "Tillbehör" eller "Systemverktyg" och "Terminal."

Steg 2

Navigera till mappen som innehåller PDF-filen med kommandot "cd". Navigera till exempel till standardkatalogen Dokument genom att skriva "cd Dokument" i terminalfönstret och trycka på "Enter".

Steg 3

Skriv "gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE = pdfwrite -dCompatibilityLevel = 1.4 -dPDFSETTINGS = setting -sOutputFile = output.pdf input.pdf" i terminalfönstret, ersätt "input.pdf" med namnet på din PDF-fil och "inställning" "med önskad kvalitetsnivå och tryck sedan på" Enter ".

Kvalitetsnivåinställningarna är "/ skärm", den lägsta upplösningen och lägsta filstorleken, men bra för visning på en skärm; "/ ebook", en mittpunkt i upplösning och filstorlek; "/ printer" och "/ prepress", inställningar av hög kvalitet som används för att skriva ut PDF-filer.