Adobe skapade Portable Document Format (PDF) för att möjliggöra enkelt utbyte av dokument med fast layout mellan ett stort antal operativsystem och plattformar. Så länge en dator har det kostnadsfria Adobe Reader-programmet installerat kan den visa och skriva ut PDF-filer skapade på alla andra system. För att redigera PDF-filer måste du dock använda Adobes kommersiella Acrobat-program. När detta program har installerats på din dator är det snabbt att minska upplösningen av en befintlig PDF-fil.

...

Steg 1

Öppna Adobe Acrobat.

Steg 2

Klicka på "File" i den översta menyfältet och välj "Open". Leta reda på din PDF-fil och dubbelklicka på ikonen för att öppna den i Acrobat.

Steg 3

Klicka på "Avancerat" i den översta menyraden och välj "PDF Optimizer."

Steg 4

Välj objektet "Bilder" och sänk inställningarna för bildupplösning för att tillgodose projektets behov.

Steg 5

Välj objektet "Skannade sidor", om din version av Acrobat innehåller det, och flytta reglaget längst upp på skärmen till vänster, mot alternativet "Liten storlek".

Steg 6

Välj objektet "Transparens" och ställ in det förinställda alternativet till "Låg upplösning."

Steg 7

Klicka på "OK."

Steg 8

Ge din fil ett namn, välj en sparplats och klicka sedan på "Spara" för att bekräfta dina ändringar. Du kan skapa en ny fil eller välja att skriva över din befintliga PDF. Din PDF-fil med lägre upplösning är klar att använda efter att sparprocessen är klar.