Surr som inträffar i en plasma-TV märks mer i ett rum som är väldigt tyst. Bullret kommer från elektriska laddningar som driver pixlarna för att skapa bilder på skärmen. Det surrande ljudet kan också komma från elektromagnetisk störning från andra föremål. Din TV: s bildinställningar kan också orsaka brus. Även om ljudet alltid kommer att finnas där, kan du drastiskt minska hörsel plasma-TV-surr.

Steg 1

Ta bort källor till elektromagnetiska fält från TV: n. Köksapparater, ljuddämpare, lysrör, mobiltelefoner, radioapparater, elverktyg och mikrovågsugnar är några exempel på produkter som bör distanseras från TV: n och anslutas till ett annat uttag.

Steg 2

Ställ in volymen på den normala inställningen som du föredrar och ställ dig sedan tillbaka 10 till 15 fot från TV: n.

Steg 3

Utför ett ljudtest. De flesta plasma-TV-modeller har ett självdiagnostiskt alternativ som är tillgängligt från menyinställningen. Stegen kan variera från din modell, men bör vara liknande. Tryck på "Meny" på fjärrkontrollen och tryck sedan på "Support". Tryck på "Självdiagnostisk" och tryck sedan på "Ljudtest." Din TV: s ljud är inte defekt om du inte hör något surrande. Se din bruksanvisning för hur du utför ett ljudtest för din specifika plasma-TV-modell.

Steg 4

Ordna om alla kablar som du finner på TV: ns baksida. Om bakstycket är av metall kan kablar som berör den göra att TV: n ger surrande ljud.

Steg 5

Stäng av TV: n, ta bort alla kabelanslutningar som är anslutna till den och dra ur nätsladden ur vägguttaget.

Steg 6

Vänta 30 sekunder och koppla sedan tillbaka TV: n.

Steg 7

Slå på TV: n och öka sedan volymen till en ljudnivå på 15 till 20.

Steg 8

Ställ 10 till 15 fot från TV: n och upprepa sedan steg 2 för att utföra ett nytt ljudtest. Om du hör surrande, minska dina bildinställningar för inställningar för "ljusstyrka", "kontrast" och "bakgrundsbelysning" eller "cellljus" med 50 procent. Upprepa steg 1 och 2 för att utföra ljudtestet. Annars, om du inte hör surr efter att du utfört ljudtestet för andra gången, är problemet inte med din TV. Byt ut stora kablar och undvik att ansluta enheter till TV: n som får den att surras.