Windows låter dig registrera en OCX- eller DLL-fil manuellt med ett program som heter Regsvr32.exe som kommer med operativsystemet. I en 64-bitarsversion av Windows ingår både en 32-bitars och 64-bitarsversion av Regsvr32.exe i systemet. För att registrera en 64-bitars OCX-fil måste du använda 64-bitarsversionen som finns i mappen "System32", inte 32-bitarsversionen som finns i mappen "SysWoW64".

...

Steg 1

Tryck på Windows orb för att öppna menyn "Start". Klicka på "Alla program" och klicka sedan på "Tillbehör". Högerklicka på ikonen "Kommandotolken" och välj "Kör som administratör."

Steg 2

Skriv kommandot "Regsvr32", där det är hela sökvägen och filnamnet för OCX-filen du vill registrera. Inkludera en "/ s" i kommandot för att köra i tyst läge och förhindra att systemet visar några meddelanden. Tryck enter."

Steg 3

Vänta på en bekräftelse på att OCX har registrerats om du inte valde att köra Regsvr32 i tyst läge. Starta om systemet när processen är klar.