I datornätverk använder webbplatser och småföretag en kombination av brandvägg och trådlös åtkomstpunkt för att tillhandahålla trådlös åtkomst och för att överbrygga deras lokala nätverk till anslutningarna till sina Internetleverantörer. Dessa nätverk tillåter auktoriserade användare att komma åt konfigurationsinställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten var som helst på Internet. Speciellt kan du inaktivera det trådlösa nätverket genom att konfigurera den trådlösa åtkomstpunkten över Internet från en fjärrplats.

...

Steg 1

Logga in på en dator ansluten till det lokala nätverket där åtkomstpunkten är - det vill säga en dator i samma hem eller kontor. Logga in på åtkomstpunkten som administratör. Det specifika sättet att göra detta beror på accesspunktens märke och modell. Till exempel, för en Linksys WRT54GS, starta en webbläsare på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten och navigera sedan till webbadress "192.168.1.1." Ange "admin" som användarnamn, ange sedan administratörens lösenord och klicka sedan på "OK".

Steg 2

Skaffa den nuvarande externa IP-adressen för åtkomstpunkten från dess konfigurationsverktyg. Till exempel, för en Linksys WRT54GS, klicka på "Status" och sedan på "Router." Skriv en extern IP-adress, listad bredvid rubriken "IP-adress".

Steg 3

Konfigurera åtkomstpunkten för att tillåta fjärrinloggningar. För till exempel för en Linksys WRT54GS, klicka på "Administration" och sedan på "Management". Aktivera "Fjärrhantering" och klicka sedan på "Spara inställningar."

Steg 4

Starta en webbläsare på fjärrdatorn från vilken du vill inaktivera trådlöst. Navigera till den IP-adress som erhållits i steg 2. Logga in på åtkomstpunkten som administratör och inaktivera sedan det trådlösa nätverket. Till exempel, för en Linksys WRT54GS, klicka på "Trådlös" och sedan på "Grundläggande trådlösa inställningar." Välj "Inaktiverad" på rullgardinsmenyn bredvid "Trådlöst nätverksläge" och klicka sedan på "Spara inställningar." Vid denna tidpunkt har du fjärrstyrt ditt trådlösa nätverk där åtkomstpunkten är.