När ett Microsoft Windows 7-system är anslutet till ett nätverk kan du fjärrstyra systemets policyer och konfiguration som domänadministratör. Om du har tillräcklig tillgång till maskinen via nätverket kan du inaktivera brandväggen för alla profilerna i Windows 7-systemet med ett enda kommando från din arbetsstations kommandotolk.

Steg 1

Öppna menyn "Start" och skriv "cmd.exe."

Steg 2

Högerklicka på "cmd.exe" och klicka på "Kör som administratör."

Steg 3

Ange ditt administratörslösenord om du uppmanas och klicka sedan på "OK".

Steg 4

Skriv "netsh -r Datornamn -u Användarnamn -p Lösenord -c advfirewall ställa in allprofiles state off" utan citattecken i kommandotolken.

Steg 5

Ändra "Datornamn" till IP-adressen eller nätverksnamnet på Windows 7-datorn som du vill inaktivera brandväggen på och ersätt "Användarnamn" med ditt administratörs användarnamn på systemet. Byt ut "Lösenord" med ditt lösenord på maskinen. Om du till exempel ansluter till 192.168.123.242 med användarnamnet Skippy och lösenordet banana24 skriver du: netsh -r 192.168.123.242 -u Skippy -p banana24 -c advfirewall ställer in allprofiles tillstånd

Steg 6

Tryck på "Enter" för att köra ditt kommando. Brandväggen kommer att fjärraktiveras på maskinen och fönstret Command Prompt indikerar framgång.