Vetenskapliga kalkylatorer från Casio kan visa svar i exponentiell notation, vetenskaplig notation eller fast notation. Fasta notationer gör det möjligt för användaren att ange antalet siffror efter decimalpunkten. Om kalkylatorn är inställd på fast notering, kommer den alltid att visa det specificerade antalet siffror. Den här inställningen kan vara användbar för avrundning av svar, men kan ge felaktiga resultat om användaren inte vill ha svaret avrundat. Användare kan byta räknemaskinens läge med hjälp av knappsatsen.

Kalkylator

Steg 1

Leta reda på "Mode" -knappen på miniräknaren.

Steg 2

Tryck på "Mode" -knappen upprepade gånger tills en meny med "Fix" "Sci" och "Norm" visas på skärmen. Varje lista har ett nummer under.

Steg 3

Tryck på siffertangenten under alternativet du vill välja. "Sci" visar resultat i vetenskaplig notation, "Norm" visar resultat i normal exponentiell notation.