Om du importerade en kommaavgränsad fil till Excel eller om du står inför ett kalkylblad som skiljer för- och efternamn med komma, kommer du troligtvis att rengöra den från främmande kommatecken. Även om du kan ta bort komman manuellt om du bara har några, kan det bli tråkigt med en större fil. Det mest enkla tillvägagångssättet är att använda Excel's Find and Replace-funktion.

...

Steg 1

Öppna Excel-arbetsboken som har namn med komma-tecken.

Steg 2

Klicka på fliken "Hem" på bandet och klicka sedan på "Hitta och välj". Välj "Ersätt" från menyn.

Steg 3

Ange ett komma i rutan "Hitta vad". Lämna rutan "Ersätt med" tom.

Steg 4

Klicka på "Ersätt alla" om du vill ta bort alla kommatecken automatiskt eller klicka på "Hitta nästa" för att gå igenom ditt kalkylblad en efter en. Varje gång Excel markerar ett komma, klicka på "Ersätt" om du vill ta bort det eller klicka på "Hitta nästa" om du vill hoppa över det och gå till nästa förekomst. Det senare alternativet är användbart om du bara har några komma som du vill ta bort.