Ett utkast till dokument är ett dokument som inte är färdigbehandlat. Microsoft Word använder vattenmärken för att markera dokument som utkast. Vattenmärket kan vara en text eller en bild. Vattenmärken visas i bakgrunden på en sida och syns i webb-, utskrifts- och läslayout-vyer. När du sätter in ett utkast till vattenstämpel appliceras det på varje sida och skrivs ut med ditt dokument. Du kan inte komma åt vattenstämpeln direkt på din sida för att ta bort eller redigera den.

...

Ta bort utkast i Word 2007

Steg 1

Öppna dokumentet som innehåller utkastet till vattenstämpel.

Steg 2

Välj fliken "Sidlayout" från bandet.

Steg 3

Välj "Vattenmärke" i gruppen "Sidbakgrund". Välj sedan "Ta bort vattenstämpel" i listrutan.

Ta bort utkast i Word 2003

Steg 1

Välj "Format", "Bakgrund" och "Tryckt vattenstämpel" i verktygsfältet.

Steg 2

Välj "Ingen vattenstämpel" i dialogrutan "Tryckt vattenstämpel".

Steg 3

Klicka på "OK" för att ta bort utkastet.