Microsoft Word: s snabba tillägg av topp-på-sida-rubriker kan ge läsarna ett ankare i ett dokument på flera sidor och varna dem för dokumentets titel, författare, sidnummer och datum. Men ibland kan rubriker bli repetitiva eller ta upp värdefulla fastigheter på en sida. Ibland är de bara inte nödvändiga. I dessa fall kan du ta bort rubriken från en enda sida utan att störa dem på resten av dokumentet.

Steg 1

Öppna Microsoft Word. Klicka på fliken "Fil". Klicka på "Öppna."

Steg 2

Bläddra till dokumentet med rubriken för att ta bort och dubbelklicka på filnamnet. Dokumentet öppnas i ett nytt Word-fönster. Bläddra till dokumentets andra sida.

Steg 3

Dubbelklicka var som helst inom den övre marginalen / rubrikområdet på den andra sidan för att aktivera rubrikredigeraren. Rubriken visas omgiven av prickade linjer och en ny flik öppnas överst på arbetsområdet.

Steg 4

Markera rubrikinformationen med markören och tryck på "Radera" på tangentbordet. Ta bort alla områden i rubriken, t.ex. objekt på endera sidan av sidan eller flera rader.

Steg 5

Klicka på den röda "X" på fliken "Sidhuvud och sidfotverktyg" och notera "Stäng sidhuvud och sidfot". Den streckade linjen försvinner och rubriken försvinner enbart från den sidan.