GIMP är ett open source-bildredigerings- och manipuleringsalternativ till Adobes Photoshop. GIMP innehåller funktioner som liknar dem i Photoshop och ger ett prisvärt sätt för fotografers och grafiska designers att redigera bilder och skapa mönster. En av dessa funktioner är förmågan att skapa val och sökvägar. Sökvägar kan läggas till, redigeras eller tas bort via Path's Dockable Dialog.

Steg 1

Öppna dialogrutan "Paths" genom att klicka på "Image", "Windows", "Dockable Dialogs" och sedan "Paths".

Steg 2

Välj den sökväg som du vill ta bort eller ta bort.

Steg 3

Högerklicka på sökvägen och klicka på "Radera sökväg" från snabbmenyn eller klicka på papperskorgen i nedre högra hörnet av fönstret Sökvägar.