Åtkomst- och redigeringsbegränsningar kan placeras på Adobe PDF-filer med ett dokumentöppent lösenord, annars känt som ett användarlösenord, eller genom att använda ett behörighetslösenord, annars känt som ett huvudlösenord. Behörighetslösenord används när du vill ge selektiv åtkomst till redigering och inställning eller justering av olika funktioner. Det är enkelt att ta bort behörighetslösenordet så länge du har fått tillstånd att göra det. Det finns två sätt att ta bort behörighetslösenordet.

Alternativ 1

Steg 1

Öppna PDF-filen.

Steg 2

Dra ner den avancerade menyn.

Steg 3

Dra ner säkerhetsmenyn.

Steg 4

Välj "Ta bort säkerhet."

Steg 5

Ange det aktuella lösenordet i fältet Ange lösenord och klicka på "OK". Klicka på "OK" en gång till för att bekräfta borttagandet av behörighetslösenordet.

Alternativ 2

Steg 1

Öppna PDF-filen.

Steg 2

Dra ner Arkiv-menyn.

Steg 3

Välj "Egenskaper".

Steg 4

Välj fliken Säkerhet. Välj "Ingen säkerhet" i menyn Säkerhetsmetod.

Steg 5

Ange det aktuella lösenordet i rutan Ange lösenord och klicka på "OK". Klicka på "OK" en gång till för att bekräfta borttagandet av behörighetslösenordet.