LG Electronics har varit på marknaden för att sälja mobiltelefoner sedan 1996. Några av deras mer populära telefonmodeller inkluderar Chocolate, Vu och Rumor. Även om LG tillverkar många modeller av mobiltelefoner är processen att ta bort SIM-kortet från telefonen lika lätt som att ta bort telefonens batteri.

......

Stäng av din mobiltelefon. Även om detta inte är ett nödvändigt steg, är det klokt att slå av telefonen så att du inte riskerar en hård återställning, vilket raderar alla dina personuppgifter på din telefon.

...

Ta bort det bakre batteriet. Beroende på mobiltelefonens märke och modell måste du antingen skjuta av panelen genom att trycka med tummen eller genom att skjuta en liten spärr och sedan ta bort plattan.

...

Ta ut batteriet. Beroende på telefonmodell kan batteriet tas bort med bara en lätt klaff på telefonens botten mot handflatan. Andra modeller kräver att du lirker ut det med fingrarna eller drar en plastflik som drar batteriet ur sitt uttag.

...

Leta efter SIM-kortsluckan. Den kommer att vara blank, silver och kommer att vara tydligt markerad. Du kan också se ditt SIM-kort.

...

Öppna SIM-kortets lucka genom att skjuta den öppna (följ pilens anvisningar på dörren) och skjut ut SIM-kortet.