På är en radiostation mer än en samling låtar. Stationer följer din smak när du ger tummen upp och ner och skräddarsyr stationen så att den passar det estetiska du vill ha. Om du tar bort en station tas inte bara stationen bort från listan, utan raderar också historiken för låtar du har rankat när du lyssnade på den stationen.

Pandora App

Steg 1

Tryck på bakåtpilen för att backa ut från stationen som för närvarande spelas. Öppna fliken Stationer om den inte redan är öppen.

Tillbaka från stationen.

Steg 2

Dra från höger till vänster längs stationen du vill ta bort.

Dra stationen åt vänster.

Steg 3

Tryck på Radera och tryck sedan på Radera igen i popup-fönstret för bekräftelse.

Radera stationen.

Pandora webbplats

Att ta bort en station på Pandoras webbplats tar bara ett enda steg. Bläddra över stationen som du vill ta bort, peka på pilikonen och klicka sedan på Radera den här stationen.

Radera en station på webbplatsen.

Det finns inget bekräftelsesteg; Pandora raderar helt enkelt stationen så snart du klickar på knappen. Om du raderar en station av misstag klickar du på Ångra i bannern högst upp på skärmen.

Bannern försvinner så snart du klickar på något annat eller lämnar sidan.