Avstängda skruvar kan orsaka allvarliga problem när du försöker ta isär och reparera något. Tyvärr, när detta händer på en bärbar dator, finns det begränsade åtgärder som kan vidtas för att avhjälpa problemet. Men med lite tålamod och de rätta verktygen kan den irriterande strippade skruven tas bort.

......

Placera ett tjockt gummiband mellan skruven och skruvmejseln för att ge friktion. Använd rikligt tryck och vrid långsamt skruvmejseln tills skruven börjar röra sig.

...

Tryck in den fyrkantiga drivbiten i skruven och vrid försiktigt. Formen på den fyrkantiga drivbiten passar ibland väl in i det avskalade utrymmet på en skruv. Beroende på hur hårt skruven är avskalad och skruvens utformning kan denna metod vrida skruven.

...

Välj en extremt liten borrbit och placera den mitt i den avskalade skruven. Använd långsamt kraft och tryck, men se till att inte trycka ner för hårt eller sätta på borran för snabbt, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på den bärbara datorn. Stoppa ibland borrningen och använd tång för att försöka ta bort skruven. Om skruven inte kan tas bort, borra vidare.