Alkaliska batterier är den grundläggande strömkällan för många enheter, men batterikraften håller inte för evigt. När du måste byta alkaliska batterier kan batterierna med tiden fastna i de enheter de använder. Om du behöver ta bort ett fast alkaliskt batteri är nyckeln att slå tillbaka batteriet i linje mot fjädern.

...

Steg 1

Öppna batterifacket på enheten som du vill ta bort ett fast alkaliskt batteri från.

Steg 2

Kombinera en smörkniv mellan det fastna alkaliska batteriet och sidan av enheten.

Steg 3

Tryck åt vänster eller höger med kniven samtidigt som du trycker lite nedåt för att få batteriet att anpassa sig mot fjädern och springa fram från enheten.