En laminatormaskin är en anordning som används för att skydda ofta använda eller viktiga dokument i ett transparent plastkåpa. Lamineringspåse-maskinen är den vanligaste. Processen innebär att du först placerar dokumentet i påsen och sedan kör det genom laminatorn för att få ett skyddat, tydligt läsbart dokument på båda sidor. Ofta, om innehållet inte placeras korrekt i påsen eller om innehållet är för tjockt, kommer lamineringspåsen att fastna i maskinvalsen. När detta inträffar, ta försiktigt bort påsen för att undvika att skada maskinen.

Steg 1

Dra försiktigt och jämnt i påsen utan att påskynda rullarna (detta är bara om den övre änden av påsen har kommit ut från utgången). Om du inte kan se den övre änden av påsen eller inte fungerar, fortsätt till steg 2.

Steg 2

Stäng av maskinen och dra sedan ur stickkontakten för att undvika att du bränner dig själv eller orsakar skada på laminatorn.

Steg 3

Sätt tillbaka maskinen när den svalnat. Om din laminator har gångjärn vid sidan, försök att öppna den och ta försiktigt bort påsen och dess innehåll från rullarna. Inte alla laminatorer har dessa gångjärn vid sidan. Om din laminator inte har en eller om detta steg inte fungerar ska du hålla maskinen frånkopplad och ringa en servicetekniker.