Med bläddring med flikar kan du öppna flera webbplatser i ett enda Internet Explorer 11-fönster, som du kan stänga med "X" -ikonen, ditt mushjul eller en tangenttryckningskombination. Om fliken visas igen efter att ha startat om webbläsaren eller klickat på Hem-knappen, konfigureras URL: n på fliken som en hemsida. Om du vill ta bort den fliken permanent konfigurerar du dina hemsidor i Internetalternativ.

Stänger enskilda flikar

Klicka på det lilla "X" till höger om fliken du vill stänga. Alternativt kan du klicka på fliken med ditt mushjul eller tryck på "Ctrl-F4" eller "Ctrl-W." Om du behöll IE11s standardinställningar som varnar dig om att stänga flera flikar, kan du också klicka på den större, övre högra "X" -knappen för att stänga webbläsaren; När varningen visas klickar du på "Stäng aktuell flik" för att bara stänga den ena fliken. Minst en flik förblir alltid öppen, så för att stänga din sista flik måste du stänga din webbläsare.

Ta bort flikarna för hemsidan

Klicka på kugghjulsikonen "Inställningar" och välj sedan "Internetalternativ". Klicka på och dra musen på fliken Allmänt hemsida för att markera hela raden som visar webbadressen till fliken du vill ta bort. Tryck på "Radera" och klicka sedan på "Använd". Om du gör det stängs inte den nu öppnade fliken, men det förhindrar att den dyker upp igen varje gång du öppnar din webbläsare eller klickar på Hem-knappen.