Du kan ta bort alla typer av textrutor - inklusive alla typer av citat och sidofält - från valfri sida i ditt Microsoft Word-dokument, så länge dokumentet inte är det. Du kan återställa raderade textrutor genom att ångra ändringarna - tryck Ctrl-Z för att ångra. Återställning kan dock vara omöjligt om du sparar och skriver över dokumentet och sedan stänger Word.

Olika textrutetyper i Microsoft Word.

Öppna dokumentet i Word och leta efter textrutorna. Vissa textrutor visas som standard, medan andra innehåller olika grafiska element som gör att de sticker ut från resten av texten.

Markera texten i en textruta och kopiera den till urklipp.

Om du vill behålla texten, klicka eventuellt i textrutan, tryck Ctrl-A för att välja allt och tryck sedan på Ctrl-C för att kopiera data till urklipp. Tryck på Ctrl-V för att klistra in informationen någon annanstans efter att du har tagit bort textrutan.

Att välja flera olika typer av textrutor i Word.

Klicka i textrutan som du vill ta bort för att visa dess kontur och klicka sedan på konturen för att välja hela rutan.

Välj fler rutor genom att hålla Ctrl och klicka på varje gräns.

Steg 4

Tryck på Radera för att radera de markerade textrutorna. Om du bestämmer att du fortfarande behöver dem trycker du på Ctrl-Z för att ångra ändringarna.