Ett internt trådlöst kort är en hårdvaruenhet på en bärbar dator som gör det möjligt för din bärbara dator att komma åt höghastighets trådlösa nätverk. De flesta nya bärbara datorer är utrustade med ett internt trådlöst kort och inrymmer kortet i ett fack under den bärbara datorn. Om ditt interna trådlösa kort inte längre fungerar eller om du försöker uppgradera till ett bättre trådlöst kort, finns det flera steg du måste följa för att skydda dig och din bärbara dator från skador.

...

Steg 1

Stäng av den bärbara datorn och ta bort batteriet. Stäng av din bärbara dator genom operativsystemet och stäng locket. Vänd den bärbara datorn och ta bort batteriet från facket. Beroende på din bärbara modell kan batteriet tas bort genom att skjuta ut det från facket eller genom att trycka på en knapp för att mata ut det.

Steg 2

Ta bort alla anslutna enheter och kablar. Koppla ur nätsladden från den bärbara datorn och lossa alla kablar och enheter. Detta inkluderar att koppla bort alla Ethernet-kablar, telefonlinjer, hörlurar, USB-kablar eller mus som kan vara anslutna till din bärbara dator.

Steg 3

Leta reda på det trådlösa kortfacket och ta bort locket. Beroende på din bärbara modell kan din bärbara dator kanske inte ha märkta fack. Vissa bärbara datorer har det trådlösa kortet i samma fack som minnet. Om du är osäker på vilket fack som innehåller ditt trådlösa kort, konsultera din bärbara dators användarhandbok. För att öppna facket använder du en skruvmejsel för att ta bort skruven. Var noga med att notera vilken typ av skruv (t.ex. F4, F6, F16, B25) du måste ta bort, eftersom det indikerar vilken typ av bärbar skruvmejsel du behöver.

Steg 4

Lossa de två antennledningarna. När du har tagit bort locket ska du hitta de två små kablarna som är anslutna till det trådlösa kortet. Vrid försiktigt och dra upp de guld- (eller gula) klämmorna som finns i slutet av trådarna för att ta bort dem från det trådlösa kortet. Dra inte ut ledningarna för att lossa dem.

Steg 5

Tryck spärrklämmorna utåt. Det finns två klipp, ett på vardera sidan av det trådlösa kortet, som säkrar det trådlösa kortet i sin plats. Placera tummen på vart och ett av dessa klipp och tryck utåt för att lossa dem. Lossa spärrarna när du ser det trådlösa kortet lyfta upp ur facket.

Steg 6

Ta bort det trådlösa kortet från facket. Ta försiktigt tag i sidorna på det trådlösa kortet och ta bort det från facket. Innan du sätter tillbaka locket på det tomma facket, ska du lasta antenntrådarna så att de inte fastnar under locket. Sätt tillbaka locket på facket, sätt tillbaka skruven i hålet och använd skruvmejseln för att fästa locket på igen.