Microsoft Word 2013 känner igen text strukturerad som webbadresser och konverterar dem automatiskt till hyperlänkar som standard. Även om du kan högerklicka på en enda URL och välja att ta bort hyperlänken, är lösningen tråkig när du har många länkar. För att spara tid och förnuft använder du Words genvägsmetod för att samtidigt ta bort alla hyperlänkar utan att ändra den ursprungliga, olänkade texten.

Radera alla hyperlänkar

Tryck på "Ctrl-A" för att markera hela Word-dokumentet. Om du vill ta bort alla länkarna i bara en del av dokumentet, klicka och dra musen för att markera relevant text. Tryck på "Ctrl-Shift-F9" för att ta bort hyperlänkar. Den här genvägen återställer inte senare länkar, men om du ändrar dig, omedelbart att trycka på "Ctrl-Z" ångrar den senaste ändringen av dokumentet, inklusive borttagning av länk.

Stoppa standardbeteendet

Om du hellre vill att Word inte automatiskt skapar hyperlänkar, justerar du inställningarna för att förhindra att det gör det. Klicka på "File | Alternativ | Proofing | AutoCorrect Options | AutoFormat as you typ" och avmarkera "Internet- och nätverksvägar med hyperlänkar." Klicka på "OK." Du kan fortfarande skapa länkar manuellt, men Word konverterar inte automatiskt skrivna URL: er till klickbara hyperlänkar.